Bravo

Bravo tất cả đều là sổ tay, loai gáy khâu dán keo. Có thể là sổ dành cho vẽ sketch hoặc viết bút máy. Chúng tôi luôn luôn dùng loại giấy tốt cho sản phẩm Bravo, viết bút máy không bị lem và thấm.

Xem tất cả 2 kết quả