Fontana

Fontana nghĩa là ‘Thác nước’. Sản phẩm sổ kế hoạch có lịch mang nhãn hiệu này là dành cho những người yêu thích bút máy. Tất cả đều là sổ gáy khâu dán keo, với rất nhiều tính năng cho giới văn phòng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.