05 bước đơn giản để đặt hàng online

1. Đăng nhập (không bắt buộc)
Người dùng duyệt sản phẩm và chọn mặt hàng muốn đặt, cho vào giỏ hàng và đặt hàng
Người dùng cần đăng ký một tài khoản với bettino.com (nếu chưa đăng ký) và đăng nhập để đặt hàng.
Thông tin cần cung cấp để đăng ký: Tên, Email, Mật khẩu

Bạn cũng có thể đặt hàng mà không cần đăng nhập. Tuy vậy, với một tài khoản đã đăng ký, nếu bạn đăng nhập khi mua hàng, trang web sẽ lưu những thông tin đặt hàng của bạn để giúp bạn kiểm tra từng đơn hàng.

Bạn cần chọn các tuỳ chọn để có thể bấm vào xem sản phẩm. Nếu không chọn các tuỳ chọn, bạn sẽ không thể xem sản phẩm.

2. Chi tiết thanh toán
Ghi thông tin tên và địa chỉ người sẽ trả tiền
Ô trống với dấu * là bắt buộc
Địa chỉ thanh toán có thể trùng hoặc khác với địa chỉ giao hàng

3. Địa chỉ giao hàng Delivery address
Cung cấp địa chỉ giao hàng, nơi Bettino sẽ giao hàng đến

Ô trống với dấu * là bắt buộc

4. Kiểm tra lại đơn hàng Check your order
Xem lại một lần nữa trước khi qua bước thanh toán

5. Thanh toán COD hoặc chuyển khoản

Bettino chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng và thanh toán qua chuyển khoản. Các sản phẩm sản xuất theo đơn hàng bạn phải trả trước.