Bettino đang tìm NPP để tiếp cận khách hàng cả nước và ở nước ngoài. Nếu, tại thị trường của bạn, hiện chưa có NPP nào của Bettino, chúng tôi xin mời bạn trở thành NPP của chúng tôi.

Bước đầu tiên, bạn vui lòng gửi một email, giới thiệu về công ty bạn và mong muốn trở thành đối tác của chúng tôi.

Bettino sẽ hồi âm cho bạn nhanh chóng và cho bạn biết các bước tiếp theo.

Khi các bên đạt được thống nhất về các điều khoản hợp tác, bạn sẽ được bổ nhiệm làm NPP.

Email: bettino@bettino.com